Silver Essence Logo Online Scan Over ons Producten Contact
Portaal

Privacybeleid


Het doel van dit Privacybeleid is om u, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

A. Voor het uit kunnen voeren van onze Diensten
Wij hebben bijvoorbeeld uw persoonsgegevens nodig om met u te communiceren over gebruikersvragen of om u een factuur te kunnen versturen. Daarnaast kunt u ons via verschillende kanalen bereiken, zoals onder andere telefoon, post of email. Om dat mogelijk te maken, verwerken wij ook persoonsgegevens.

B. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te kunnen voldoen.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u wordt registreert als gebruiker of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Hierbij maken wij een duidelijk onderscheid in de gegevens die wij van u vastleggen als gebruiker en die van u als contactpersoon. Wanneer u een gebruiker bent, leggen wij een aantal gegevens vast zodat u gebruik kunt maken van uw account.

Communiceren wij met u als beheerder van de applicatie, als administratief aanspreekpunt of andere redenen, dan leggen we om voor de hand liggende redenen uw naam en contactgegevens vast.

Wanneer u een gebruiker bent, bent u niet automatisch een contactpersoon en andersom.

Wanneer u onze website bezoekt

Onze website maakt geen gebruik van cookies. Wij monitoren voor technische doeleinden wel de IP adressen van onze bezoekers. Deze IP adressen worden onder normale omstandigheden na 1 maand geanonnimiseerd.

Wanneer u via onze website informatie aanvraagt, worden uw gegevens vastgelegd om tijdens de aanvraag met u te communiceren. Na behandeling van uw aanvraag worden deze gegevens maximaal 1 jaar bewaard en daarna geanonnimiseerd. Tenzij u aangeeft dat u deze al eerder wil laten anonnimiseren. Dit kunt u doen door een verzoek te versturen aan: privacy@silveressence.net

Silver Essence Gebruikersbeheer

Wanneer u gebruik maakt van Silver Essence, worden uw gebruikergegevens in onze database opgeslagen. Hieronder kunt u lezen welke gegevens van u worden bijgehouden, met welk doel en hoe lang de gegevens worden bewaard.
 • Gebruikersnaam
  Uw gebruikersnaam wordt in onze database vastgelegd zolang u als gebruiker actief bent en kunt inloggen. Is uw account niet meer actief, dan wordt de gebruikersnaam geannonimiseerd.
 • Email
  Voor communicatie omtrent uw account (bijv. wachtwoord herstellen) wordt uw email adres versleuteld in onze database opgeslagen. Dit email adres wordt niet voor commerciele doeleinden gebruikt.
 • Mobiel nummer
  Voor de 2-staps authorisatie wordt uw mobiel nummer versleuteld in onze database opgeslagen. Dit mobiele nummer wordt niet voor commerciele doeleinden gebruikt.
 • Acties & IP-Adres
  Om het gebruik van de applicatie te monitoren en misbruik te voorkomen, wordt uw IP adres per actie (pagina-bezoek) in onze database opgeslagen. Onder normale omstandigheden worden deze IP adressen na 1 maand geannonimiseerd. Wanneer wij het nodig achten deze gegevens langer te bewaren, zullen wij u daar vooraf over informeren.

Wie heeft inzage in deze informatie?
Deze informatie is alleen toegankelijk voor onze medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening. Wanneer uw Essence omgeving wordt beheerd door een van onze Partners, dan heeft de desbetreffende Partner om administratieve redenen beperkt inzage in deze informatie. Het betreft dan de gebruikersnamen en het aantal logins per maand. Via ons Klantenportaal kunt u terugvinden aan welke Partner u bent gekoppeld.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt U ze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden (zie ook hieronder) of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan al deze rechten uitoefenen door een verzoek te versturen aan: privacy@silveressence.net


Silver Essence Klantenportaal

Naast uw bedrijfsgegevens leggen we ook de gegevens van contactpersonen vast waarmee wij in contact staan t.b.v. de uitvoering van onze diensten. Hieronder kunt u lezen welke gegevens van uw medewerkers worden bijgehouden, met welk doel en hoe lang de gegevens worden bewaard.
 • Naam
  De namen van uw medewerkers waarmee wij in contact staan t.b.v. de uitvoering van onze diensten worden in onze database opgeslagen. U kunt te allen tijden nieuwe medewerkers toevoegen. Medewerkers die uit dienst zijn, kunt u afmelden. De gegevens van deze medewerker worden dan ook direct geannonimiseerd.
 • Email
  Voor een efficiente communicatie is het nodig dat we over het email adres van uw medewerkers beschikken. Dit email adres wordt standaard niet voor commerciele doeleinden gebruikt.
 • Mobiel nummer
  Voor een efficiente communicatie is het wenselijk maar niet verplicht dat we over het mobiele nummer van uw medewerkers beschikken. Dit mobiele nummer wordt niet voor commerciele doeleinden gebruikt.
Met wie delen wij uw informatie?
Om u optimaal te kunnen ondersteunen zijn uw contactgegevens en die van uw collegas inzichtelijk voor onze medewerkers. Wanneer uw Essence omgeving wordt beheerd door een van onze Partners, dan delen wij deze contactgegevens ook met die desbetreffende Partner. Via ons Klantenportaal kunt u terugvinden aan welke Partner u bent gekoppeld.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt U ze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden (zie hieronder) of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan al deze rechten uitoefenen door een verzoek te versturen aan: privacy@silveressence.net

Nieuwsbrieven
Om u en uw medewerkers te informeren, hebben wij verschillende nieuwsbrieven. Standaard versturen wij deze niet ongevraagd. U en uw medewerkers kunnen in ons klantenportaal bij hun voorkeuren aangeven dat ze een of meerdere nieuwsbrieven willen ontvangen. Op dezelfde manier kunnen ze zich op elk gewenst moment ook weer afmelden hiervoor.